Buurtschap Bargen op Texel

Buurtschap Bargen is een prachtig pittoresk gebied. Wist u dat Bargen een buurtschap is op het eiland Texel en dat het net ten noorden van het dorp De Waal ligt? Volgens sommigen is Bargen een afleiding van Barningen, een van de vijf polders van De Waal en was daarvan de kern.

De Bargen
De Bargen

In de Prisma Nederlandse plaatsnamen, stellen de auteurs dat de naam ‘Bargen’ vroeger in verband werd gebracht met het Friese woord barg dat ‘gesneden mannetjes varken’ betekent. Waarschijnlijk heeft de naam veelmeer de betekenis van ‘bij de barg (=hoogte)’ en daarmee zou het duiden op de hogere gronden tussen het dorp De Waal en het gehucht Oost.
Bij een schouw in 1561 werd, door een door de Staten van Holland en Westfriesland benoemde commissie die de onregelmatige belastingafdracht moest controleren, de polder Barningen genoemd als de polder met de ‘bijna kwaadste’ grond van heel Texel.

De grond van Barningen was per morgen niet meer dan 50 stuivers waard, terwijl andere polders belastbaar waren voor 10 ‘carolusguldens’ per morgen.

Er staat in de buurtschap nog een heel oude boerderij, die al in 1742 werd genoemd en toen bewoond werd door ene Reijer Vlaming.

De weg die Bargen heet, die van Zaandammerdijk bij De Waal in zuidoostelijke richting tot de Oosterenderweg loopt, is eigenlijk de weg van de buurtschap Molenbuurt, genaamd Molenbuurtswegje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.